Kreativa lösningar och skaparglädje – din trycksakspartner hela vägen

Digitaltryck

- snabbt, snyggt, flexibelt och kostnadseffektivt.
Det är lämplig för Dig som vill ha exklusiva trycksaker i mindre upplagor med SNABB leverans! Perfekt till visitkort, reklamblad, foldrar, broschyrer och inbjudningar m.m. Unikt just för digitaltryck är vad som kallas personifierat tryck.

 

Variabeldata

Variabeldata, eller personifierat tryck, innebär att man kan göra varje ark eller delar av en upplaga unik och anpassad efter mottagaren. Ett enkelt sätt att göra detta kan vara att
adressera trycksaken, men man kan även anpassa trycksakens färg, text och bilder. Detta görs i full tryckhastighet i den digitala tryckpressen.

 

Att tänka på innan du skickar excellfiler för variabeldatatryckning

• Varje kolumn måste ha en rubrik i den översta raden av kolumnen.
• Rensa bort blanka rader.
• Ha inte mer information i excelfilens cell än vad som ryms på avsedd plats i trycksaken.
• Versaler i trycksaken måste skrivas som versaler i excelfilen.
• Tänk på inledande versal i alla namn.
• Alla mellanslag i excelfilen syns som mellanslag i dokumentet. Ex postnrformatering.
• Undvik onödiga mellanslag. Det kan resultera i dubbla mellanslag i trycksaken.
• Bifoga gärna en PDF där det framgår placering, färg, typsnitt och teckenstorlek