Kreativa lösningar och skaparglädje – din trycksakspartner hela vägen

Partner Därför:Eslöv 2017

Vi är partner till Därför:Eslöv 2017, Eslövs näringslivsdagar arrangerade av Eslövs Kommun tillsammans med det lokala näringslivet.

I hela Eslöv finns ett stort engagemang för att göra kommunen ännu mer attraktiv bland såväl företagare som bland kommunens tjänstemän, politiker och invånare. Tillsammans skapar vi förutsättningar för utveckling, samarbeten och goda affärer som inte bara Eslövs kommun, utan hela regionen har nytta av. I kommunen finns en stark entreprenörsanda som vi samtliga kan dra nytta och lära av.

Näringslivsevenemanget ”Därför:Eslöv” har blivit en tradition som samlar företagare, politiker, tjänstemän, opinionsbildare och andra samhällsaktörer kring spännande ämnen, talare och nätverksforum.

I år består evenemanget av en renodlad näringslivsdag (torsdag den 31 augusti) för företag med fokus på business-to-business, en kompetensförsörjningsdag (fredag 1 september), samt ett publikt arrangemang ”Made by Eslöv-dagen" (lördagen den 2 september) på Stora Torg där det lokala näringslivet ges möjlighet att visa upp sig och möta Eslövsborna.

Läs mer: www.darfor-eslov.se/